INFORMACIÓN EN GALEGO

O 9º Encontro do libro anarquista de Salamanca terá lugar o 13 de agosto de 2016 na praza de Barcelona.
Os actos serán de carácter público e gratuíto.
A programación desta xornada cultural é a seguinte:
e50dc-descenso12:00 h. Charla/Debate: “Da Insumisión Electoral á insubmisión ao Censo”. A cargo de insumisxs á formación de mesa.
Os relatores expoñerán os casos particulares. O censo electoral é aquel que inclúe a tódalas persoas as que a actual lexislación considera designables para constituír as mesas electorais, se son elixidas mediante sorteo. En cada proceso electoral son chamadas unhas 500.000 persoas (entre titulares e suplentes), cando esta designación prodúcese é de obrigado cumprimento a súa asistencia. Falarán da súa praxe sobre o “des-censo electoral” e a insumision electoral.
14:30 Xantar vegano.
3becc-revolucionhastaelfin-1-203x30017:00 Presentación do libro: ” Revolución ata o fin, un texto do MIL”. Pola Editorial Reapropiación.
O contexto no que se escribe este texto, non só evidencia a crise social do capitalismo nas décadas 1960, 1970, senón o estado de quiebra dunha das ideoloxías socialdemócratas máis nefastas da historia: o leninismo. Así, mentres se xeralizan as loitas e as rupturas de clase desde distintos sectores da nosa clase en todo o mundo, os partidos autodenominados comunistas adquiren un descrédito xeralizado. Fenómenos como o grupuscular (escisións continuas de partidos comunistas) ou o guerrillerismo chegan ao súmmum nestas décadas e son unha proba evidente do esgotamento dos P.C. oficiais no seu intento de reprimir a acción política proletaria en todo o mundo. Cada vez  é máis claro en todas partes o papel que xogan os países do Leste na represión mundial das loitas proletarias. Toda unha serie de apoios críticos toman forza para destruír a ruptura (troskismo, maoísmo, guevarismo…) e afirmar a reforma. En todo este contexto, Revolución ata o fin, arroxa luz colocándose na liña histórica da praxe revolucionaria tentando profundizar na ruptura programática entre a práctica revolucionaria do proletariado e as expresións burguesas que tratan de reprimila e atrapala no lazo socialdemócrata.
As súas posicións sobre a mercadoría, a socialdemocracia, o proletariado, a crise capitalista, a ideoloxía, a revolución, o comunismo, as tarefas… non fan máis que demostrar esa tentativa de retomar as posicións históricas da revolución e a súa actualidade para reforzar hoxe a ruptura revolucionaria. O Movemento Ibérico de Liberación (MIL) foi ante todo iso e a pesar dos seus límites o texto Revolución Ata O Fin é unha das formas baixo as que o materializou e transmitíunolo. Só por iso merece saír da escuridade.
8f6ed-huye18:30 Charla/Presentación: “25 anos do F.I.E.S. Historia dunha premeditada vulneración de dereitos”. Contado por un grupo de compañeiros;que viviron nas entrañas deste castigo denominado cárcere dentro do cárcere.
Estes activistas asistentes sufriron nas súas carnes: o illamento, as fugas e as denuncias constantes. Serán acompañados por Fran del Buey, avogado de Nais contra a impunidade, colectivo editor do libro “Fuxe, home, Fuxe” de Xose Tarrio Gonzalez, do cal se lerán partes do libro como achega ao posterior debate.
«Pregúntame se cambiou en algo o que agora penso sobre o meu libro |…|. Humanamente, como persoa, como ser humano, deixei atrás moita maldade, moito odio; aprendín a valorar outros sentimentos, outros conceptos: o amor, a tenrura, a liberdade verdadeira, a amizade. Nisto cambiei moito, a pesar de que aínda estou cheo de defectos… pero bo… realmente cambiaron moitas cousas para min.
En canto ao libro, escribino pensando noutras cousas, pero a realidade no seu momento era esa e era o que había que contar. A min gústame; creo que é unha dura denuncia da brutalidade da prisión e do que o cárcere nos fai a tod@s, e estou orgulloso diso. Aínda que se lle digo a verdade, nunca o lin unha vez foi publicado; non lle dou máis importancia da que tiña e ten: un documento verídico de como é a prisión hoxe en día en España, e da necesidade de cambiala.
A prisión por dentro ten moitas cousas horribles, moitas miserias humanas, e iso, nalgún momento, chega a involucrarnos a tod@s. Pero o importante na vida é ter a humildade e o valor de mirarnos a nós mesm@s, de cambiarnos, de mellorarnos, de esforzarnos para ser mellores, máis humanos, e iso sucede grazas ao amor, a tenrura, a liberdade. A min o amor e a tenrura cambiáronme moitas ideas e conceptos, e isto é o máis importante: ser o mellor que se poida desde a tenrura, desde esa liberdade que se conquista e apréndese día a día, desde a dignidade… pero sobre todo, eu non renuncio á miña rebeldía».
Xose Tarrío Gonzalez
21:00 Cea vegana.
22:00 Música en directo e acústico, xunto con micro aberto de recital poético.
NOTA: Durante toda a xornada haberá librerías, distribuidoras e colectivos expoñendo os seus libros e material impreso.
Contacto coa organización: encuentrosalamanca@gmail.com

Gracias a Abordaxe.